Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Drawno z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić coraz więcej w obrocie polepszenia standardu bycia osób niepełnosprawnych. W Polsce standard tenże istnieje na najbardziej niskim poziomie, nie można nawet oczekiwać na konkretną pomoc finansową ze części państwa, które nie przeznacza odpowiedniej ilości materiałów na opiekę nad takimi osobami.